fbpx
Portfolio2017-12-17T20:27:35+00:00
2017-12-17T20:19:14+00:00

Car Wrap

ออกแบบสติ๊กเกอร์สำหรับติดรถขนส่งบริษัทเพื่อการโฆษณา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์องค์กร

2017-12-17T19:08:29+00:00

Sticker Line

ออกแบบไลน์สติ๊กเกอร์พร้อมนำขึ้นสโตร์เพื่อจำหน่ายทั้งแบบธรรมและ Official